Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano

A A A

Întrebări Frecvente - F.A.Q.

Întrebări Frecvente - F.A.Q.

 • Am nevoie de programare pentru a solicita careva servicii consulare la Consulat?

  Da. În scopul respectării normelor de securitate și a măsurilor de protecție, impuse de situația epidemiologică COVID-19, aducem la cunoștință că din data de 05 Mai 2020, Consulatul General al Republicii Moldova la Milano introduce sistemul de programare online pentru toate serviciile consulare (cu excepția Titlului de călătorie). Pentru a Vă programa online accesați aici.

  Notă: Luni Consulatul nu este deschis pentru public, respectiv nu prestează nici un serviciu consular. 

 • Pot solicita servicii consulare prin poștă?

  Da. Pe perioada pandemiei, pentru a facilita accesul cetățenilor la serviciile consulare și evitarea deplasărilor către Consulatul General al RM din Milano, comunicăm despre posibilitatea solicitării unor servicii prin poștă. Pentru detaliile acestui serviciu accesați rubrica Servicii Consulare prin Poștă.

 • Mi s-a născut un copil în Italia. Cum pot să-i perfectez acte moldovenești?

  Documentarea celor noi născuți în Italia este din 2 etape:

  Etapa 1: transcrierea certificatului de naștere din italian în moldovenesc. Pentru realizarea acestei acțiuni, este nevoie de:
  - certificat de naștere multilingv emis de comuna italiană pe numele copilului nou-născut, conform Convenției de Vienna din 1976(menționată pe versul certificatului);
  - copia buletinelor de identitate ale părinților copilului/sau a pașapoartelor;
  - copia certificatelor de naștere a părinților și, după caz, copia certificatului de căsătorie.

  Termenul de realizare a transcrierii certificatului de naștere este de pînă la 45 zile. Acest serviciu este gratuit.

  Pentru depunerea cererii de transcriere a certificatului de naștere nu este nevoie de ambii părinți sau prezența copilului. Astfel, un părinte poate solicita de unul singur acest serviciu consular.

  Etapa 2: După ce va fi transcris certificatul de naștere, sunteți în drept de a solicita pașaport pentru copil, pentru care urmează să prezentați următoarele acte:
  - certificat de naștere moldovenesc al copilului (cel transcris);
  - certificat de căsătorie a părinților, dacă există;
  - un act de identitate valabil al părintelui;

  Notă: în cazul în care părinții sunt căsătoriți, este suficient prezența unui părinte la depunerea dosarului, în caz contrar, urmează să se prezinte ambii părinți.

  Prezența copilului la etapa 2 este obligatorie.

 • Am un copil născut în Italia, pașaport nu am reușit să-i fac dar am nevoie urgent să plec în Republica Moldova. Cum pot să plec?

  În cazul în care trebuie să plecați în scurt timp în Republica Moldova cu copilul care nu are pașaport, urmează să Vă adresați la Consulat pentru a obține Titlul de călătorie (supranumit în popor ”Pașaport Alb”).

  Pentru a obține Titlul de călătore pentru minor, este nevoie de:
  - certificat de naștere multilingv emis de primăria italiană pe numele copilului;
  - prezența doar a unui reprezentant legal (părinte) cu un act de identitate valabil;
  - în caz că copilul nu poate prezentat la Consulat, urmează să dispuneți de 1 fotografie 3x4 a minorului.

  Notă: Titlul de Călătorie se emite pe un termen de 30 zile și pentru minori este gratuit. Se eliberează în ziua depunerii cererii.

 • Am pierdut pașaportul / a expirat pașaportul, cum pot pleca acasă dacă nu dispun de timp să perfectez pașaport nou:

  În cazul în care trebuie să plecați în scurt timp în Republica Moldova şi nu aveţi un act de identitate valabil, urmează să Vă adresați la Consulat pentru a obține Titlul de călătorie (supranumit în popor ”Pașaport Alb”).

  Pentru a obține Titlul de călătorie, este nevoie de:
  - 1 fotografie 3x4;
  - Dacă este posibil, copia la un act de identitate, certificat de naștere.

  Costul: 25 euro (20 euro taxe consulare + 5 euro taxe aferente)

  Titlu de călătorie se eliberează în aceeași zi şi are o valabilitate de 30 zile.

  Notă: cu titlul de călătorie, atît adulții cît şi minorii, pot pleca spre Republica Moldova pe cale aeriană, sau, pe cale terestră, cu condiția posesiei unui permis de ședere italian valabil. În lipsa permisului de ședere valabil, pentru tranzitarea teritoriului României, urmează să solicitați viza de tranzit la unul din Consulatele României.

 • Mi s-a născut un copil în Italia, cum pot să-l includ în pașaportul meu?

  Nu este posibil. Includerea datelor și fotografiei copilului în pașapoartele părințile nu mai este posibilă începind cu noiembrie 2010. Fiecare copil, indiferent de vîrstă, urmează să dispună de propriul act de identitate.

 • Copilul meu are împliniți 17 ani, a expirat pașaportul. Cum pot să-i fac pașaport nou?

  Potrivit legislației Republicii Moldova, după vîrsta de 16 ani, este obligatoriu perfectarea buletinului de identitate. Astfel, pentru perfectarea pașaportului este necesar să depuneți concomitent și la buletin de identitate.

  Actele necesare pentru perfectarea buletinului de identitate la minori cu vîrsta peste 16 ani:
  - certificat de naștere;
  - pașaport, dacă anterior minorul a fost documentat cu pașaport;
  - 1 fotografie 3x4 și 2 fotografii 10x15;
  - un act de identitate valabil al reprezentantului legal.

  Actele necesare pentru perfectarea pașaportului minorilor cu vîrsta peste 16 ani:
  - certificat de naștere
  - buletin de identitate (perfectat anterior sau dosar depus la buletin concomitent);
  - pașaport vechi, dacă este posibil;
  - act de identitate valabil al reprezentantului legal (buletin sau pașaport);
  - certificat de căsătorie sau, în lipsa acestuia prezența ambilor părinți.

  În caz de divorț a părinților, pe lîngă cele susmenționate, urmează să fie prezentate:
  - certificat de divorț;
  - hotărîrea de judecată, definitivă și irevocabilă, în care să fie menționat că minorul se află la întreținerea celui care a depus cererea de pașaport.

 • Copilul meu sub vîrsta 16 ani are pașaport expirat. Cum pot să-i fac pașaport nou?

  Actele necesare pentru depunerea dosarului de pașaport la minorii sub 16 ani:
  - certificat de naștere;
  - pașaportul vechi, dacă este posibil;
  - act de identitate valabil al reprezentantului legal (buletin sau pașaport);
  - certificat de căsătorie sau, în lipsa acestuia prezența ambilor părinți;
  - Prezența minorului e obligatorie.

  În caz de divorț a părinților, pe lîngă cele susmenționate, urmează să fie prezentate:
  - certificat de divorț;
  - hotărîrea de judecată, definitivă și irevocabilă, în care să fie menționat că minorul se află la întreținerea celui care a depus cererea de pașaport.

 • Mi s-a furat/am pierdut/ a expirat pașaportul, cum pot să-mi perfectez pașaport nou?

  În caz că Vi s-a furat / ați pierdut sau a expirat pașaportul Dvs., aveți posibilitatea de a vă perfecta pașaport nou prin intermediul Consulatului. Pentru aceasta, urmează să Vă prezentați la Consulat cu următoarele acte:
  - buletinul de idenitate moldovenesc, valabil (în caz că buletinul este expirat sau l-ați pierdut, veți depune dosarul concomitent și pentru buletin);
  - certificat de naștere și, după caz: căsătorie, divorț, aviz de schimbare a numelui dacă ați efectuat careva schimbări în actele Dvs de stare civilă;

 • am pierdut / a expirat buletinul de identitate moldovenesc. Cum să-mi fac altul nou:

  Actele necesare pentru perfectarea buletinului de identitate la adulți:
  - buletinul de identitate expirat (cu excepția în caz de pierdere);
  - 1 fotografie 3x4 și 2 fotografii 10x15;
  - certificat de naștere, şi după caz certificat de căsătorie sau divorț;
  - certificatele de naștere la copiii sub vîrsta de 16 ani;

  În cazul în care din data ultimei documentări cu buletin de identitate, nu au avut loc nici o schimbare în starea civilă a persoanei, nu este nevoie de actele de stare civilă (naștere, căsătorie, divorț);

  Prezența personală este obligatorie.

 • Care sunt costurile și termenele perfectării buletinului de identate prin intermediul Consulatului?

  Costurile și termenele perfectării buletinelor prin consulate sunt:
  - 5 zile lucrătoare: 60 euro (în caz de pierdere a buletinului – 70 euro);
  - 15 zile: 50 euro;
  - 30 zile: 45 euro;
  - Buletinul provizoriu – 41,5 euro.

  Notă: atenționăm că termenele susmenționate încep să fie calculate din ziua intrării dosarului Dvs. la Direcția Documentarea Populației a Ministerului Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor al RM. Astfel, la aceste termene urmează să fie adăugate circa 15 zile pentru circulația poștei diplomatice Milano – Chișinău – Milano;

 • Care sunt termenele și costurile perfectării pașaportului prin intermediul Consulatului?

  Notă: atenționăm că termenele mai jos menționate încep să fie calculate din ziua intrării dosarului Dvs. la Direcția Documentarea a Populației a Ministerului Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor al RM. Astfel, la aceste termene urmează să fie adăugate circa 15 zile pentru circulația poștei diplomatice Milano – Chișinău – Milano;

  Astfel, există 2 categorii:

  1. Cetățeni cu vîrsta de pînă la 12 ani:
  - 5 zile lucrătoare: 105 euro
  - 15 zile: 90 euro;
  - 30 zile: 80 euro.

  2. Adulții și inclusiv minorii cu vîrsta peste 12 ani:
  - 5 zile lucrătoare: 120 euro;
  - 15 zile: 100 euro;
  - 30 zile: 90 euro.

  Atenție: toți solicitanții de pașaport (inclusiv minorii) sunt obligați să se prezinte personal la Consulat pentru prelevarea datelor biometrice.

 • Am solicitat la Consulat unele acte din Republica Moldova, pot să le primesc prin poştă la domiciliu?

  Da, e posibil. În vederea eficientizării calității asistenței consulare prestate cetățenilor moldoveni din nordul Italiei, Consulatul General al Republicii Moldova la Milano comunică despre completarea serviciilor consulare cu un serviciu suplimentar.

  Astfel, începînd cu 10 decembrie 2019, cetățenii care solicită documente prin intermediul Consulatului General al Republicii Moldova din Milano și Consulatul din Padova, vor avea opțiunea de a recepționa documentul la domiciliu prin postă (scrisoare recomandată), contra unei taxe aferente adiționale de 10 euro (indiferent de localitatea de destinație – fie Firenze, Torino sau Bologna, etc.).

  Care sunt beneficiile serviciului de livrare la domiciliu a documentelor solicitate la Consulatul Republicii Moldova:

  - Nu veți fi nevoiți să faceți un drum suplimentar către Consulat doar pentru ridicarea documentului, nefiind necesar învoire de la serviciu, cheltuieli de autostradă / transport, așteptare în rînd, etc.

  - Odată recepționate din Republica Moldova, Consulatul va realiza livrarea prin curierul poștal TNT (în curîndFedEx), care va aduce actele dvs. la domiciliu în termen estimativ de 24-48 ore.

  - În seara zilei precedente livrării la domiciliu, veți recepționa un PreDelivery SMS care vă va anunța despre ora estimativă a livrării din ziua următoare, oferindu-Vă opțiunea de a modifica ora sau data livrării la domiciliu, sau preluarea de sine stătător a coletului de la punctele TNT Point, Locker sau filială din localitatea dvs. conform preferințelor.

  Acte care vor putea fi expediate prin poștă la domiciliu:

 • Vreau să fac o procură. De ce acte am nevoie?

  Pentru întocmirea unei procuri, este nevoie de prezența personală a mandatarului (cel care împuternicește) cu un act de idenitate al său și, copia după actul de identitate al reprezentantului său (dacă nu aveți copia actului de idenitate, puteți să aduceți datele scrise pe foaie dar recomandăm să verificați minuțios exactitatea acestora).

  Costul unei procuri este: 30 euro.

  Procura se eliberează în aceeași zi, în intervalul orelor 15:30 – 17:00.

 • Vreau să trimit copiii mei în vacanță în Republica Moldova cu o persoană terță, cum pot să fac?

  Potrivit legislației Republicii Moldova, minorul poate circula cu o persoană terță, însoțit de declarația notarială din partea reprezentantului legal. Astfel, este destul un părinte să facă o declarație notarială la Consulatul General.

  Actele necesare pentru întocmirea declarației notariale:
  - un act de identitate al reprezentanului legal;
  - copia actului de dentitate al minorului;
  - copia actului de identitate al persoanei terțe care va însoți minorul.

  Costul declarației notariale: 10 euro
  Termenul de eliberare: în ziua depunerii.

 • Vreau să plec în Republica Moldova cu copiii mei. Este nevoie de acordul celuilalt părinte?

  Nu este nevoie. Potrivit Legislației Republicii Moldova, minorul poate intra/ieși în/din Republica Moldova însoțit doar de unul dintre reprezentanții săi legali (copia certificatului de naștere a copilului în cazul dat ar putea fi solicitată la frontieră) sau, de o persoană terță desemnat prin declarație notarială de unul dintre reprezentanții săi legali.

  Astfel, nu este nevoie de acordul celulalt părinte. Puteți pleca fără grijă acasă și reveni în Republica Italiană.

  Notă: aceste prevederi nu se referă la cetățenii moldoveni care dețin și cetățenia României, care, la tranzitarea teritoriului României, potrivit legislației române, li se solicită acordul celuilalt părinte.

 • Vreau să-mi convertesc permisul de conducere moldovenesc în permis italian. Ce trebuie să fac?

  Potrivit regulilor stabilite de Oficiul de Motorizări Italian, urmează să solicitați de la Consulat două acte:
  1.traducerea permisului de conducere;
  2.declarație de autenticitate a permisului de conducere.

  Costul serviciilor consulare susmenționate: 52 euro
  Termenul de eliberare: în ziua depunerii, în intervalul orelor 15:30 – 17:00.

  NB: Vă informăm că, la data de 10 ianuarie 2020, vor intra în vigoare modificările la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene privind conversiunea permiselor de conducere, semnat la Roma, la 27 noiembrie 2003. Astfel, din această dată toate permisele de conducere emise de către Republica Moldova vor fi convertibile în Republica Italiană, inclusiv ultimele tipuri emise începînd cu anul 2016.

 • Vreau să depun actele pentru dobîndirea cetățeniei Italiei. Pot să perfectez aceste acte prin intermediul Consulatului?

  Doar parțial. De regulă, autoritățile italiene solicită 2 acte din RM la depunerea dosarului de dobîndire a cetățeniei italiene:
  - certificat de naștere tradus și apostilat sau, extras plurilingv de pe actul de naștere, precum și alte certificate de stare civilă după caz (certificat de căsătorie, divorț sau deces)
  - cazier judiciar tradus și apostilat.

  Prin intermediul Consulatului este posibil de obținut doar extrasul plurilingv de pe actul de naștere și/sau de căsătorie, în ceea ce privește cazierul judiciar tradus și apostilat, Consulatul nu poate intermedia obținerea acestuia, precum nici traducerea și apostilarea certificatului de divorț, dacă acesta este solicitat de autoritățile italiene.

  Astfel, aveți opțiunea de a perfecta o procură pe cineva din RM în vederea pregătirii setului de acte integral pentru depunerea dosarului la cetățenia italiană.

  Procura poate fi întocmită și la Consulatul RM la Milano.

 • Vreau să mă căsătoresc în Italia cu un cetățean italian. Ce trebuie să fac?

  Pentru înregistrarea unei căsătorii în Italia urmează să Vă adresați la primăria italiană din regiunea Dvs. De regulă, se solicită 2 documente din partea cetățeanului RM: certificat de naștere plurilingv și certificat de capacitate matrimonială (nulla osta di matrimonio), care se eliberează în format plurilingv de către Agenția Servicii Publice din Republica Moldova.

  Pentru a solicita certificatul de capacitate matrimonială (nulla osta di matrimonio) prin intermediul Consulatului, urmează să vă prezentați cu actele Dvs, precum și actele viitorului soț italian, după cum urmează:

  Actele necesare din partea cetățeanului RM:
  - buletin de identitate sau pașaport;
  - certificat de divorț/deces al fostului soț, după caz dacă există;

  Actele necesare din partea cetățeanului italian/străin:
  - copia pașaportului sau în alternativă a cărții de identitate (care urmează a fi apostilată și tradusă în limba română).
  - certificat de la primăria italiană privind starea civilă (certificato di stato libero) apostilat și tradus în română. Certificatul de „ Stato Libero”, precum și copia Cărții de identitate (în cazul în care nu se are în posesie pașaportul) urmează să fie apostilate la Prefectura/Tribunalul din regiunea Dvs; Traducerile în limba româna pot fi solicitate la Consulatul RM, costul cărora este de 15 euro per pagină.

  Costul serviciului consular privind solicitarea certificatului de capacitate matrimonială: 40 euro.

  Termenul: estimativ 45 zile.

  N.B. În cazul în care viitorul soț este cetățean al altui stat decît Italia (de ex: România, Ucraina, Federația Rusă, ș.a.), urmează să prezentați copia pașaportului acestuia si Nulla Osta de Matrimonio eliberată de către Consulatul statului său pe teritoriul italian.

 • Suntem ambii cetățeni ai Republicii Moldova, şi dorim să înregistrăm căsătoria la Consulatul RM.

  Pentru înregistrarea căsătoriei la Consulatul Republicii Moldova la Milano, ambii cetățeni ai Republicii Moldova urmează să prezinte:
  1. Buletinele de identitate valabile;
  2. Certificatele de naștere;
  3. Certificatele de divorț, în cazul existenței acestora.

  Termenul: din ziua depunerii cererii, căsătoria va fi înregistrată peste 30 zile, dar nu mai mult de 60 zile.

  Costul: 70 euro (50 euro taxa consulară + 20 euro taxa aferentă).

 • Este posibil să traduc și apostilez actele mele la Consulatul Republicii Moldova?

  Potrivit legislației și Convenției de la Haga privind Apostila, misiunile diplomatice și oficiile consulare nu aplică Apostila. Acest serviciu se face în exclusivitate în țara de origine a documentului. Prin urmare, dacă vi se solicită actele dvs din RM să fie traduse și apostilate, urmează să Vă adresați în exclusivitate la Ministerul Justiției al RM (inclusiv, prin intermediul procurii).

 • Ce acte pot traduce la Consulat?

  Consulatul oferă serviciul de traducere în limba italiană, dar fără a aplica apostila, a actelor de stare civilă: căsătorie, naștere, divorț, deces. Înainte de a solicita traducerea actelor sus menționate, cetățenii urmează să se informeze la autoritățile italiene dacă traducerea efectuată doar de consulat este acceptată, iar în cazul în care acestea solicită traducerea legalizată prin apostilă, cetățeanul urmează să o facă doar în Republica Moldova.

 • M-am căsătorit în Italia, vreau să transcriu certificatul de căsătorie și să obțin certificat de căsătorie moldovenesc, ce trebuie să fac?

  Cetățenii Republicii Moldova care se căsătoresc în străinătate, sunt obligați sî transcrie certificatul de căsătorie și în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Pentru transcrierea actului de căsătorie prin intermediul CG la Milano, unul dintre soți urmează să prezinte:
  - Certificatul de căsătorie multilingv eliberat de autoritatea italiană (estratto dall’atto di matrimonio) conform Convenției de Vienna din 1976, care este menționată pe verso)
  - Certificatele de naștere a soților (doar ale cetățenilor MD);
  - Buletinele de identitate a soților sau pașapoartele;

  În cazul în care unul dintre soți nu este cetățean al Republicii Moldova, este destulă doar copia pașaportului său.

 • Pot să circul pe teritoriul Italiei cu automobilul înmatriculat în Republica Moldova?

  Circularea vehiculelor înmatriculate în țările extra-comunitare (non UE), precum și introducerea și utilizarea acestora pe teritoriul vamal al Italiei în regim de utilizare temporară (import temporar), este reglementată de articolul 216 D.R.R. 43/173 (importul temporar al vehiculelor), care specifică prevederile Convenției de la New York, adoptată la 04.06.1954, ratificată de Italia prin Legea nr. 1153 din 27.10.1957. La nivel comunitar, prevederile Convenției în cauză sunt transpuse prin Directiva CEE 83/182.

  Potrivit actelor normative susmenționate, este permis circularea cetățenilor străini (extra-comunitari), rezidenți peste hotarele Italiei, cu vehicule înregistrate în afara spațiului comunitar (state non UE), fără achitarea taxelor de import cu respectarea următoarelor condiții:
  - vehiculele nu se pot afla pe teritoriul Italiei pentru o perioadă mai mare de 6 luni;
  - vehiculele să fie conduse în exclusivitate de către proprietar, sau, prin intermediul unei procuri de către o persoană terţă, însă, rezident în spațiul extra-comunitar (fără reședință în state membre ale Uniunii Europene). Ca excepție, automobilul poate fi condus de către un rezident în UE sau, în lipsa procurii (pentru rude pînă la gradul III), doar cu aflarea proprietarului la bordul automobilului, rezident extra-comunitar (non UE);
  - vehiculele trebuie să fie utilizate doar în scopuri private (personale) și nu comerciale.

  Nu pot beneficia de acest regim persoanele înscrise în registrul de stat al populației comunelor din Italia (rezidenții posesori ai cărții de identitate italiene).

  Încălcarea acestor prevederi este calificată drept evaziune fiscală (neachitarea taxelor vamale), dar și contrabandă, și se pedepsește conform prevederilor normative în vigoare (eventual, se aplică sechestru asupra automobilului)!!!

  Importul definitiv al autovehiculelor din statele extra-comunitare (non UE), poate fi realizat în următoarele condiții:
  - la transferul reședinței în Italia a proprietarului care își aduce cu el vehiculul, cum ar fi de exemplu în cazul cetățenilor italieni care se repatriază sau a străinilor care se stabilesc în Italia. Aceste autovehicule trebuie să fie reînmatriculate în Italia în termen de pînă la un an, în sensul art. 132 din Codul Rutier al RI și, proprietarul trebuie să demonstreze că deja a inițiat/efectuat procedurile vamale;
  - la decizia de procurare a unui vehicul dintr-un stat terț de către un cetățean rezident în Italia. În acest caz, vehiculele trebuie să fie documentate cu plăcuțe și acte de înmatriculare provizorii (acte de tranzit), cu o perioadă limitată de valabilitate, suficiente pentru a ajunge în Italia și a realiza procedurile vamale.

 • Prietenul/a meu/a, cetățean/a a unui stat străin care are nevoie de viză pentru Republica Moldova, vrea să viziteze Republica Moldova. Cum se obține viza pentru el/ea?

  Pentru a verifica necesitatea deținerii vizei pentru Republica Moldova de către un cetățean străin, verificați lista pusă la dispoziție de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, care poate fi accesată aici: www.mfa.gov.md/vize-intrare-rm/list-foreigners-possess-visa-ro/#link

  Lista actelor necesare pentru viză poate fi accesată aici: www.mfa.gov.md/vize-intrare-rm/cetatenii-straini-nevoie

  Viza se eliberează în termen de pînă la 5 zile lucrătoare.

  Totodată, aducem la cunoștință despre posibilitatea obținerii vizei electronice pentru Republica Moldova, fără necesitatea solicitantului de viză de a se prezenta la unul din Consulatele Republicii Moldova. Informații detaliate le găsiți aici: www.evisa.gov.md