Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano

A A A

Acte notariale

AUTENTIFICAREA PROCURILOR

 

Consulatul autentifică procuri, prin care o persoană sau mai multe persoane pot împuternici o altă persoană sau mai multe persoane să reprezinte interesele acestora pentru efectuarea unor acţiuni juridice.

 

Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Consulat prezentînd următoarele documente:

 

  • un act de identitate valabil al cetățeanului Republicii Moldova (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • copia actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi, sau informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent, numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi;

 

Procurile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Consulatului în în prezenţa funcționarului consular.

 

LEGALIZAREA SEMNĂTURII PE DECLARAŢII

 

Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declaraţii se prezintă următoarele documente:

 

  • un act de identitate valabil al cetățeanului Republicii Moldova (paşaport / buletin de identitate);
  • informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent (după caz: numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate) a persoanei sau persoanele în interesul cărora se autentifică semnătura pe declaraţie;

 

Procurile sau declaraţiile sunt semnate de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular.

 

CERTIFICAREA AUTENTICITĂŢII FOTOCOPIILOR

 

Pentru certificarea fotocopiilor de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, cetăţenii urmează să se prezinte la Consulat, conform programului, prezentînd următoarele documente:

 

  • un act de identitate valabil (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • originalul actului al cărei fotocopie urmează a fi autentificată.