Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano

A A A

Eliberarea documentelor de identitate şi călătorie

Cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate buletinul de identitate şi/sau paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:

 

 • eliberarea primară a actului de identitate;
 • schimbarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • solicitarea celui de-al doilea paşaport.

 

PERFECTAREA PAŞAPORTULUI ŞI BULETINULUI DE IDENTITATE CETĂŢEANULUI REPUBLICII MOLDOVA

 

Eliberarea paşapoartelor pentru călătorii în străinătate şi a buletinelor de identitate are loc de marţi pînă vineri în intervalul orelor 15 00 - 16 45.

 

1. Pentru eliberarea paşaportului solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente:

 

1.1. Paşaport pentru călătorii în străinătate pentru cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani

 

 • certificat de naștere moldovenesc în original;
 • buletin de identitate moldovenesc în original;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original (după caz);
 • certificat de naştere moldovenesc al copilului minor (doar a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani) (după caz);

 

la Consulatul General al Republicii Moldova la Milano urmează a fi achitată taxa, care constă din:

 

taxa consulară 40 euro

taxa aferentă 27 euro

costul paşaportului – care poate varia în funcţie de:

 

Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA)1 lună39 euro
15 zile calendaristice49 euro
5 zile lucrătoare69 euro
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriu (PA)1 lună25 euro
15 zile calendaristice33 euro
5 zile lucrătoare40 euro
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent (PA)1 lună35 euro
15 zile calendaristice45 euro
5 zile lucrătoare55

* Cererile recepţionate se expediază de către Consulatul General al Republicii Moldova în adresa Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta paşaportul nou.

* Termenul mediu de obţinere a paşaportului prin intermediul Consulatului General este de două luni iar în cazul în care solicitantul optează să-şi perfecteze actul de identitate în regim de urgenţă (ex. 5 zile lucrătoare în R.M.), termenul va fi de pînă la patru săptămîni.

 

1.2. Paşaport pentru călătorii în străinătate pentru cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani

 

 • buletin de identitate valabil în original al reprezentantului legal;
 • paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal;
 • certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
 • buletin de identitate moldovenesc valabil în original al minorului – pentru cei care au împlinit vîrsta de 16 ani;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport (după caz);
 • acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege. În cazul în care părinţii se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată (definitivă şi irevocabilă) cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege;

 

la Consulatul General al Republicii Moldova la Milano urmează a fi achitată taxa, care constă din:

 

taxa consulară 40 euro

taxa aferentă 27 euro

costul paşaportului – care poate varia în funcţie de:

 

Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA)1 lună39 euro
15 zile calendaristice49 euro
5 zile lucrătoare69 euro
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriu (PA)1 lună25 euro
15 zile calendaristice33 euro
5 zile lucrătoare40 euro
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent (PA)1 lună35 euro
15 zile calendaristice45 euro
5 zile lucrătoare55
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru copiii de vârsta sub 7 ani, aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA)1 lună30 euro
15 zile calendaristice37 euro
5 zile lucrătoare53 euro
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru copiii de vârsta de la 7 pînă la 12 ani, aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA)1 lună30 euro
15 zile calendaristice37 euro
5 zile lucrătoare53 euro

* Cererile recepţionate se expediază de către Consulatul General al Republicii Moldova în adresa Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta paşaportul nou.

* Termenul mediu de obţinere a paşaportului prin intermediul Consulatului General este de două luni iar în cazul în care solicitantul optează să-şi perfecteze actul de identitate în regim de urgenţă (ex. 5 zile lucrătoare în R.M.), termenul va fi de pînă la patru săptămîni.

 

2. Pentru eliberarea buletinului de identitate solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente:

 

2.1 Buletin de identitate pentru cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani

 

 • certificat de naştere moldovenesc în original;
 • buletin de identitate moldovenesc în original. În cazul în care B/I a fost pierdut sau furat, solicitantul va completa o declaraţie de pierdere/furt, în cadrul oficiului consular la Milano;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original valabil;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original (după caz);
 • certificat de naştere moldovenesc al copilului minor (doar a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani) (după caz);
 • 2 fotografii color de mărimea 35x45 mm şi două fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm. Cerinţele faţă de fotografii le pute-ţi găsi aici;

 

la Consulatul General al Republicii Moldova la Milano urmează a fi achitată taxa, care constă din:

 

taxa consulară 30 euro

taxa aferentă 27 euro

costul buletinului de identitate – care poate varia în funcţie de:

 

Perfectarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova pentru cetăţenii aflaţi provizoriu în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (CA)1 lună6 euro
15 zile calendaristice10 euro
5 zile lucrătoare19 euro

* Cererile recepţionate se expediază de către Consulatul General al Republicii Moldova în adresa Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta buletinul de identitate nou.

* Termenul mediu de obţinere a buletinului de identitate prin intermediul Consulatului General este de două luni iar în cazul în care solicitantul optează să-şi perfecteze actul de identitate în regim de urgenţă (ex. 5 zile lucrătoare în R.M.), termenul va fi de pînă la patru săptămîni.

 

2.2 Buletin de identitate pentru cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani

 

 • buletin de identitate valabil în original al reprezentantului legal;
 • paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal;
 • certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original (după caz);
 • acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege. În cazul în care părinţii se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată (definitivă şi irevocabilă) cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege;
 • 2 fotografii color de mărimea 35x45 mm şi două fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm. Cerinţele faţă de fotografii le pute-ţi găsi aici;

 

la Consulatul General al Republicii Moldova la Milano urmează a fi achitată taxa, care constă din:

taxa consulară 30 euro

taxa aferentă 27 euro

costul buletinului de identitate – care poate varia în funcţie de:

 

Perfectarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova pentru cetăţenii aflaţi provizoriu în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (CA)1 lună6 euro
15 zile calendaristice10 euro
5 zile lucrătoare19 euro

* Cererile recepţionate se expediază de către Consulatul General al Republicii Moldova în adresa Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta buletinul de identitate nou.

* Termenul mediu de obţinere a buletinului de identitate prin intermediul Consulatului General este de două luni iar în cazul în care solicitantul optează să-şi perfecteze actul de identitate în regim de urgenţă (ex. 5 zile lucrătoare în R.M.), termenul va fi de pînă la patru săptămîni.

 

PRELUNGIREA VALABILITĂŢII PAŞAPORTULUI

 

Începînd cu 30.12.2005, termenul de valabilitate al paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova nu se prelungeşte.

 

 

Cetăţenii Republicii Moldova, al căror termen de valabilitate a paşaportului expiră, urmează să se adreseze la secţiile de evidenţă şi documentare a populaţiei de la locul de trai în Republica Moldova și/sau misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Moldova în străinătate.

 

ÎNSCRIEREA COPILULUI ÎN PAŞAPORT

 

Sistarea procedurii consemnării datelor şi fotografiilor copiilor în paşapoartele părinţilor

 

În conformitate cu modificările operate în legislaţia Republicii Moldova, care reglementează Sistemul naţional de paşapoarte, începând cu 1 ianuarie 2011, în paşapoartele părinţilor nu vor fi introduse datele şi fotografiile copiilor (alin. 10, art. 2 din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – abrogat prin Legea nr. 135 din 01.07.2010).

 

Prin urmare, după intrărea în vigoare a modificării respective (01.01.2011), misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova vor stopa procedura consemnării datelor personale şi fotografiilor copiilor în paşapoartele părinţilor.

 

Totodată, reamintim că începînd cu data de 01 ianuarie 2011, se vor elibera paşapoarte biometrice, cu respectarea următoarelor prevederi:

 

 • paşaportul naţional va conţine datele biometrice (grupa sanguină, amprentele digitale, fotografia digitală);
 • includerea amprentelor digitale în paşaportul (documentul de călătorie) copilului în vîrstă de pînă la 12 ani nu este obligatorie;
 • paşapoartele care nu conţin date biometrice, eliberate pînă la 1 ianuarie 2011, vor fi valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate.