Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano

A A A

Eliberarea documentelor de identitate şi călătorie

PAȘAPORT
Pentru acest serviciu este necesară programare
 
Pașaportul se eliberează, la solicitare, în următoarele situații:
 
·         la prima adresare
·         schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor personale  
·         expirarea termenului de valabilitate
·         declararea pierderii, furtului sau în caz de deteriorare
·         solicitarea celui de-al doilea pașaport
·         dobândirea sau redobândirea cetățeniei Republicii Moldova
·         constatarea neconformităților, falsurilor în înscrisurile din documente, furtului de identitate și identității false.
 
Acte necesare  (original + copie / actele trebuie să fie emise de Republica Moldova):
 
1.                 buletin de identitate valabil cu fişa de însoţire (dacă actul lipseşte dar este valabil persoana va semna o declarație suplimentară primită la consulat);
 
2.                  pașaport valabil, expirat și/sau deteriorat (în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului, titularul depune o declarație în acest sens);
 
3.                  buletinele de identitate sau pașapoartele valabile ale părinților (dacă se solicită pașaport pentru copil pînă în 18 ani);
 
4.                  certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de divorţ (eliberat pe numele solicitantului sau al părintelui solicitantului minor), certificat de deces al soţului/soţiei, certificat de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea şi/sau completarea actului de stare civilă. În cazul divorţului părinţilor copilului, se va prezenta certificatul de divorţ emis pe numelui părintelui care se prezintă cu copilul;
 
5.                la depunerea cererii pentru minorul al cărui părinţi se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanței de judecată cu privire la divorţ, definitivă şi irevocabilă. Dacă în urma divorţului instanţa de judecată a stabilit domiciliul minorului cu unul din părinţi, pentru eliberarea paşaportului minorului se va prezenta declarația acestui părinte, care va fi redactată în fața funcționarului consular sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea paşaportului. Prezentarea hotărârii nu este obligatorie în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului, care va fi redactată la consulat sau autentificată notarial. Dacă în urma divorţului instanţa de judecată nu a stabilit domiciliul minorului cu niciunul din părinţi, se va prezenta declaraţia de acord a ambilor părinţi care va fi redactată la consulat sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea paşaportului. Dacă printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată părintele a fost decăzut din drepturile părinteşti, acordul acestuia nu este necesar. În cazul în care căsătoria nu a fost încheiată, părintele care depune cererea pentru eliberarea paşaportului pe numele minorului, concomitent depune în scris o declarație pe proprie răspundere în acest sens în faţa funcționarului consular;
 
6.                   dovada achitării taxelor (taxele se vor achita la consulat, cu card bancar, la oficiul poștal cu chitanța primită la consulat sau prin virament la contul bancar al consulatului – detalii la rubrica Taxe consulare și aferente).
Costuri:
ü  în termen de eliberare de circa 45 zile calendaristice - 94 euro (83 euro în cazul copilului sub 12 ani) + 10 euro livrarea la domiciliu, dacă se solicită;
 
ü  în termen de eliberare de circa 30 zile calendaristice - 126 euro (110 euro în cazul copilului sub 12 ani) + 10 euro livrarea la domiciliu, dacă se solicită;
ü  în caz de pierdere/furt a pașaportului se achită suplimentar 3 euro per act pierdut.
 
Menţiuni:  
 
-          Dacă buletinul de identitate este nevalabil sau solicitantul are vârsta peste 16 ani și nu a obținut buletinul de identitate, cererea pentru eliberarea paşaportului se admite numai în cazul depunerii concomitente a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate, cu condiţia că termenul comenzii serviciului de eliberare a buletinului de identitate să nu depăşească termenul comenzii serviciului de eliberare a pașaportului. Prin derogare de la acest punct, dacă cetăţeanul Republicii Moldova care nu deţine buletin de identitate declară că nu domiciliază în Republica Moldova şi prezintă dovezi privind stabilirea domiciliului pe teritoriul Italiei, se consideră emigrant şi este în drept să obţină paşaportul cu menţiunea respectivă. Consulatul General nu verifică legalitatea aflării persoanei în Italia.
-          Pașaportul se eliberează de la naștere.
-          Pașaportul se eliberează persoanei cu vârsta sub 7 ani pe termen de 4 ani, cu vârsta de la 7 pînă la 16 ani – pe termen de 7 ani, iar celui cu vârsta peste 16 ani – pe termen de 10 ani.
-          Pentru cetățeanul amprentele digitale ale căruia temporar nu pot fi prelevate pașaportul se eliberează pe un termen de 12 luni.
-          În paşaportul părintelui nu se includ datele despre copil.
-          Cetăţeanul Republicii Moldova poate deţine concomitent două paşapoarte valabile cu condiţia ca datele despre titular din acestea vor fi identice.
-          Fotografierea persoanei are loc în consulat. Alte fotografii nu sunt necesare.
-          Dosarul solicitantului se expediază către Agenţia Servicii Publice care examinează cererea şi perfectează paşaportul.
-          Consulatul transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei indicată în cerere, prin curier DHL.  Dacă persoana nu a solicitat livrarea actului la domiciliu, aceasta va fi informată despre orarul cînd urmează a fi ridicat paşaportul de la consulat, prin mesaj text SMS expediat la numărul de mobil lăsat de persoană în ziua depunerii cererii, cu ridicarea paşaportului de către solicitant sau de persoana împuternicită corespunzător.
 
Pentru programare deschideţi adresa
 
 
 BULETIN DE IDENTITATE
Pentru acest serviciu este necesară programare
 
Prin intermediul Consulatului General buletinul de identitate se eliberează în următoarele cazuri:
1.      la prima eliberare:
a)minorilor
b)persoanelor cu vârsta peste 18 ani care nu au avut niciodată acte de identitate
c)  persoanelor care au obținut pașaportul cetățeanului Republicii Moldova
d)cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în municipiul Bender
2.      preschimbarea paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr.9)
3.      schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal
4.      constatarea inexactităților, neconformităţilor, furtului de identitate sau identității false
5.      schimbarea domiciliului
6.      în caz de schimbare a denumirii sau a rangului localităţilor, străzilor, de renumerotare a imobilelor sau de rearondare a acestora, de înfiinţare a localităţilor, a străzilor, în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu
7.      în caz de pierdere, furt sau deteriorare
8.      expirarea termenului de valabilitate
9.      dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova
10.  solicitarea titularului de a-l preschimba.
 
 
 
Acte necesare (original + copie / actele trebuie să fie emise de Republica Moldova)
 
1.       2 fotografii 10x15cm + 2 fotografii 3x4 cm, color, mat, pe fundal alb (cerințe pentru fotografii: Fotografia are cel mult 6 luni. Fotografia va reprezenta imaginea subiectului cu umerii drepți, cu privirea directă, cu expresie neutră a feței şi gura închisă. Ochii vor fi deschiși şi neumbriți de păr. Vor lipsi acoperămintele de cap şi frezele ce acoperă faţa, iluminarea neuniformă, umbre sau reflecţii pe faţă sau fundal, efectul ochi roşii. În caz de ochelari, ochii vor apărea fără reflecţii de ochelari. Nu sunt permise lentile întunecate);
2.       buletin de identitate cu fişa de însoţire;
 
3.       paşaport valabil sau expirat (doar în cazul primei documentări a persoanei cu buletin de identitate);
 
4.       buletinele de identitate cu fişele de însoţire sau paşapoartele valabile ale părinţilor (dacă se solicită buletin pentru copil pînă în 18 ani);
 
5.       actul de identitate de uz intern, după caz, pașaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
 
6.       certificat de naştere, certificat de naştere a copilului minor, certificat de căsătorie, certificat de divorţ (eliberat pe numele solicitantului sau al părintelui solicitantului minor), certificat de deces al soţului/soţiei, certificat de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea şi/sau completarea actului de stare civilă. În cazul divorţului părinţilor copilului, se va prezenta certificatul de divorţ emis pe numelui părintelui care se prezintă cu copilul;
 
7.       documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședință sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;
 
8.       dovada achitării taxelor (taxele se vor achita la consulat, cu card bancar, la oficiul poștal cu chitanța primită la consulat sau prin virament la contul bancar al consulatului – detalii la rubrica Taxe consulare și aferente).
 
Costuri:
ü  în termen de eliberare de circa  45 zile calendaristice - 46 euro + 10 euro livrarea la domiciliu, dacă se solicită;
ü  în termen de eliberare de circa  30 zile calendaristice - 61 euro (64 euro în caz de pierdere) + 10 euro livrarea la domiciliu, dacă se solicită.
 
Mențiuni:  
-          Consulatul General nu verifică legalitatea aflării persoanei în Italia.
-          Buletinul de identitate se eliberează cu fişa de însoţire. Fişa de însoţire face dovada înregistrării la reşedinţă şi este destinată pentru realizarea dreptului de vot în Republica Moldova şi nu influenţează asupra valabilităţii buletinului de identitate. 
-          Buletinul se poate elibera de la naştere, dar este obligatoriu de la 16 ani (Cetăţeanul Republicii Moldova care nu deţine buletin de identitate, declară că nu domiciliază în Republica Moldova şi prezintă dovezi privind stabilirea domiciliului pe teritoriul Italiei, se consideră emigrant şi este în drept să obţină paşaportul cu menţiunea respectivă).
-          Buletinul este valabil de la naştere pînă la 10 ani / de la 10 pînă la 16 ani / de la 16 pînă la 25 ani / de la 25 pînă la 45 ani / de la 45 de ani – pe viaţă.
-          Buletinul de identitate se utilizează doar în Republica Moldova, cu unele excepții stabilite.
-          Dacă persoana nu dispune de actele necesare pentru perfectarea buletinului, se eliberează buletin de identitate provizoriu cu termen de valabilitate de 1 an (taxe= 42 euro+10 euro livrarea / procedura este similară). În baza buletinului de identitate provizoriu nu se poate solicita paşaport, însă actul este recunoscut de autorităţi pentru realizarea altor acţiuni în Republica Moldova.
-          Persoana care nu are posibilitatea de a fi înregistrată la domiciliu sau reşedinţă în Republica Moldova, obţine buletinul de identitate fără menţiunea dată.
-          Cererea de perfectare a buletinului de identitate poate fi depusă concomitent cu cererea de paşaport (în acest caz pentru buletin se va achita 61 euro+ 10 euro livrarea la domiciliu, dacă se solicită).
-          În cazul minorului se solicită prezenţa doar a unui părinte.
-          Nu poate fi depusă cerere de perfectare separată doar a fişei de însoţire.
-          Dosarul solicitantului se expediază Agenţiei Servicii Publice care examinează cererea şi perfectează actul.
-          Consulatul transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei indicată în cerere, prin curier DHL. Dacă persoana nu a solicitat livrarea la domiciliu, consulatul informează solicitantul despre orarul cînd urmează a fi ridicat actul de la consulat, prin mesaj text expediat la numărul de mobil indicat, cu ridicarea actului de către solicitant sau de persoana împuternicită corespunzător. Buletinul de identitate electronic se poate solicita doar în țară.
 
Pentru programare deschideți adresa