Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano

A A A

Eliberarea documentelor de identitate şi călătorie

Cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate buletinul de identitate şi/sau pașaportul se eliberează în următoarele situații:

 • eliberarea primară a actului de identitate;
 • schimbarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • solicitarea celui de-al doilea paşaport.

1. Pentru eliberarea pașaportului solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente:

1.1. Pașaport pentru călătorii în străinătate pentru cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani:

 • certificat de naștere moldovenesc în original;
 • buletin de identitate moldovenesc în original;
 • pașaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original (după caz);
 • certificat de naştere moldovenesc al copilului minor (doar a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani) (după caz);

la Consulatul General al Republicii Moldova la Milano urmează a fi achitată taxa, care variază în funcție de termenul de perfectare:

-          în termen de 30 zile: 120 euro

-          în termen de 40 zile: 100 euro;

-          în termen de 50 zile: 90 euro.

* Cererile recepționate se expediază de către Consulatul General al Republicii Moldova în adresa Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta pașaportul nou.

* termenele susmenționate includ perioada de perfectare a actelor la Agenția Servicii Publice + circulația poștei diplomatice.

1.2. Paşaport pentru călătorii în străinătate pentru cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani

 • buletin de identitate valabil în original al reprezentantului legal;
 • paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal;
 • certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
 • buletin de identitate moldovenesc valabil în original al minorului – pentru cei care au împlinit vîrsta de 16 ani;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport (după caz);
 • acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege. În cazul în care părinţii se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată (definitivă şi irevocabilă) cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege;

la Consulatul General al Republicii Moldova la Milano urmează a fi achitată taxa, care variază în funcție de termenul de perfectare:

Sunt 2 categorii:

 1. Cetățeni cu vîrsta de pînă la 12 ani:

-          în termen de 30 zile: 105 euro

-          în termen de 40 zile: 90 euro

-          în termen de 50 zile: 80 euro

       2. Adulții și inclusiv minorii cu vîrsta peste 12 ani:

-          în termen de 30 zile: 120 euro

-          în termen de 40 zile: 100 euro;

-          în termen de 50 zile: 90 euro.

* Cererile recepţionate se expediază de către Consulatul General al Republicii Moldova în adresa Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta paşaportul nou.

* termenele susmenționate includ perioada de perfectare a actelor la Agenția Servicii Publice + circulația poștei diplomatice.

2. Pentru eliberarea buletinului de identitate solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente:

2.1 Buletin de identitate pentru cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani

 • certificat de naştere moldovenesc în original;
 • buletin de identitate moldovenesc în original. În cazul în care B/I a fost pierdut sau furat, solicitantul va completa o declaraţie de pierdere/furt, în cadrul oficiului consular la Milano;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original valabil;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original (după caz);
 • certificat de naştere moldovenesc al copilului minor (doar a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani) (după caz);
 • 2 fotografii color de mărimea 35x45 mm şi două fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm. Cerinţele faţă de fotografii le pute-ţi găsi aici;

la Consulatul General al Republicii Moldova la Milano urmează a fi achitată taxa, care variază în funcție de termenul de perfectare:

-          în termen de 30 zile: 60 euro (în caz de pierdere a buletinului – 70 euro);

-          în termen de 40 zile: 50 euro;

-          în termen de 50 zile: 45 euro;

-          Buletinul provizoriu – 41,5 euro – în termen de 30 zile

* Cererile recepţionate se expediază de către Consulatul General al Republicii Moldova în adresa Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta buletinul de identitate nou.

* termenele susmenționate includ perioada de perfectare a actelor la Agenția Servicii Publice + circulația poștei diplomatice.

2.2 Buletin de identitate pentru cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani

 • buletin de identitate valabil în original al reprezentantului legal;
 • paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal;
 • certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original (după caz);
 • acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege. În cazul în care părinţii se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată (definitivă şi irevocabilă) cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege;
 • 2 fotografii color de mărimea 35x45 mm şi două fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm. Cerinţele faţă de fotografii le pute-ţi găsi aici;

la Consulatul General al Republicii Moldova la Milano urmează a fi achitată taxa, care variază în funcție de termenul de perfectare:

-          în termen de 30 zile: 60 euro (în caz de pierdere a buletinului – 70 euro);

-          în termen de 40 zile: 50 euro;

-          în termen de 50 zile: 45 euro;

-          Buletinul provizoriu – 41,5 euro – în termen de 30 zile

* Cererile recepționate se expediază de către Consulatul General al Republicii Moldova în adresa Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta buletinul de identitate nou.

* termenele susmenționate includ perioada de perfectare a actelor la Agenția Servicii Publice + circulația poștei diplomatice.

PRELUNGIREA VALABILITĂŢII PAŞAPORTULUI

Începînd cu 30.12.2005, termenul de valabilitate al pașaportului cetățeanului Republicii Moldova nu se prelungește.

ÎNSCRIEREA COPILULUI ÎN PAŞAPORT

Sistarea procedurii consemnării datelor şi fotografiilor copiilor în pașapoartele părinților

În conformitate cu modificările operate în legislația Republicii Moldova, care reglementează Sistemul naţional de paşapoarte, începând cu 1 ianuarie 2011, în paşapoartele părinţilor nu vor fi introduse datele şi fotografiile copiilor (alin. 10, art. 2 din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – abrogat prin Legea nr. 135 din 01.07.2010).